Fejlődés születéstől 3 éves korig

mászsásNemcsak én, hanem olvasóim között is nagyon sokan vagytok (esetleg hamarosan lesztek) szülők, ezért időnként olyan írások is kerülnek a blogba, melyek a gyerekekről szólnak. A mai is egy ilyen. „A gyermekek értelmi fejlődésének alapja a mozgás! Minden gyermek mozgással kezdi megismerni azt a világot, amibe beleszületett. A mozgásélmények megdolgoztatják az agyi enzimeket. Az iskolai teljesítmény gondjai a szegényes mozgásra, érzelmi zavarra utalhatnak. Minden problémáért a mozgásos észlelés elmaradása a felelős.” Könyöködön jönnek ki ezek a mondatok? Már a csapból is ez folyik? A mozgásfejlesztéssel foglalkozó (szak)embereket kuruzslónak, pénzhajhásznak tartod? Ne tedd! Nem mondom, hogy fenntartás nélkül fogadj el mindent, amit én vagy más „hozzáértő” mond, de figyeld a gyereked és ha problémára gyanakszol, cselekedj! Neki teszel jót vele! Az alábbiakban álljon itt egy táblázat, ami megmutatja, ahogy 0-3 éves kor között milyen mérföldkövek várhatók gyermekednél mozgás, érzékelés és kommunikáció terén.  

Életkor Nagymozgások Finommozgások Érzékelés Kommunikáció
újszülött Szimmetrikus, reflexek által kiváltott mozdulatok   éleslátás 20-30 cm távolságból, hallás, ízlelés, szaglás sírás, arcmimika, ingerekre az egész testtel reagál
1. hónap hasra fektetve fejét felemeli és oldalra fordítja   szemével rövid ideig tárgyakat fixál arckifejezése már elárulja érzelmeit, rövid torokhangokat ad
2. hónap hasra fektetve fejét 45 fokos szögben felemeli, rövid ideig megtartja tárgyakat érintgeti nagyobb tárgyakat 1 méter távolságból észrevesz, szemével követi, hang irányába fordul száját formázza, figyel a beszélőre, mosolyog, emberi hanghoz hasonló magánhangzó szerű hangokat ad
3. hónap rendezettebb, akaratlagos mozgás a tárgyakért kézzel nyúl, igyekszik megfogni, és szájához vinni őket felfedezi a kezét, hosszasan nézegeti gőgicsél (emberi magánhangzókat ejt), sírása egyre színesebb, kifejezőbb
4. hónap hasra fektetve fejét függőlegesen emelve tartja, felemelve testét egyenesen megtartja, oldalra fordul tárgyért célzottan nyúl, öklében fogja és megtartja, szájába veszi, ujját, öklét szopja

fejével a látott tárgy után fordul

kedvenc zenéjét felismeri, figyel rá

hangosan nevet, sikongat, hangjával játszik, gőgicsélése egyre színesebb
5. hónap hasra fordul, kezével támaszkodva mellkasát függőleges helyzetbe emelve nézeget, hátán fekve lábával löki magát játékát már eldobni is képes, sőt visszakéri, hogy utána újra eldobhassa anyját, apját és közvetlen gondozóit felismeri, egyértelműen örül, ha meglátja őket nevére figyel, a tiszta magánhangzókat már néhány mássalhangzóval keverve gőgicsél
6. hónap felülve, kezével támaszkodva vagy megtámasztva biztosan ül, kúszni kezd a tárgyakat már hüvelykujját és másik 4 ujját használva fogja   gagyog (magánhangzókat kapcsol mássalhangzókkal)
7. hónap hasra- és visszafordul, majd ezt kombinálva gurul, így nagy távolságokra is eljut két kézzel játszik, a játékot az egyikből a másikba átveszi idegeneket megkülönbözteti, az ismétlődő összefüggéseket felismeri szótagok utánzása: ba, te, ma, amelynek adekvát jelentése van
8. hónap önállóan felül, támasztás nélkül ül, mászik egyszerre több tárggyal manipulál idegenektől fél, „első szorongás” megjelenése két szótagú szavakat használ: mama, pápá
9. hónap főleg mászik, de már kapaszkodva feláll, az állásból még nem, vagy csak nehezen tud leülni, inkább „lezuhan” a föld két kezében tartott játékot összeütöget, tapsol egyes tárgyaktól, szituációktól fél hanghatásokat utánoz: berreg, sziszeg stb., egy-egy irányító szót megért, kérést teljesít
10. hónap oldalazva lépeget, lépcsőn mászik utánozza anyja ismétlődő fej- és kézmozdulatait szeme előtt elrejtett tárgyakat megkeres, személyes tárgyai helyét ismeri, megkeresi a szótagok mellé jellemző kísérő kézmozdulatokat használ (pápá-t int)
11. hónap kapaszkodva lépeget, de fő közlekedési módja még a mászás edényből tárgyakat rakosgat ki és be testrészeit felismeri, kérésre maciján vagy anyján is megmutatja „halandzsa” beszéd
12. hónap kapaszkodva lépeget, néhány lépést önállóan megtesz, álló helyzetből ügyesen leül tárgyakat egymásba illeszt, a különböző játékokat csoportosítja szívesen és gyakran veszi le ruháit, az öltözködésben is segít, önálló evéssel próbálkozik, kézzel már ügyesen eszik, válogat, kedvenc ételei vannak

tiszta szótagokat mond, majd szavakká kezdi összeilleszteni őket

jól ismeri a „nem szabad” fogalmát, de újra és újra megpróbálja

13-15. hónap önállóan, tökéletesen jár, a mászást abbahagyja megjelenik a domináns kézhasználat    
16-18. hónap fut, lépcsőn felfelé kapaszkodva, utánlépéssel jár kockákat, korongokat egymásra tesz, függőleges vonalakat firkál   szókincse 10 szó, egy-egy szóval fejezi ki egész mondanivalóját
19-24. hónap rohangászik, lépcsőn lefelé kapaszkodva, utánlépéssel jár épít, rombol, utánoz, egyszerű játékokat szétszed, kört firkál „én akarom” korszak, dackorszak önállóan, tisztán eszik egyszerű mondatokat mond
25-36. hónap váltott lábbal közlekedik a lépcsőn fáradhatatlan játék, alkotás, „pont-pont, vesszőcske” rajzok szükségleteit utólag, majd előre jelzi, nemi hovatartozás összetett mondatokban, folyamatosan beszél

Forrás: www.mozgasfejlodes.hu és www.fogyizo.hu
Szólj hozzábootup Vitakid logo